Privacy & AVG

Privacy verklaring

Fysiotherapie De Boombosch  verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Hierbij dienen wij aan de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens (WPB) te voldoen. Per 25-5-2018 treedt een nieuwe Europese verordening in werking, de Algemene Verordening Gegeven bescherming (AVG). De organisatie Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet toe op een correct naleving van de WBGO en de AVG.

Wie is verantwoordelijk

Fysiotherapie De Boombosch is een praktijk voor fysiotherapie gevestigd aan het Raccordement 8b te Twello met een drietal dependances. (Terwolde, Wilp & Voorst). De maatschap leden zijn: Jorg Pieper,  Jos Hulshof en Rob Arentsen.

Rob Arentsen is tevens uw contactpersoon m.b.t. vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring en de verwerking van uw gegevens. U kunt hem via email of telefonisch bereiken Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.   of 0571-275871.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Wij verwerken de volgende gegevens:  naam, BSN, geslacht, geboortedatum, adres, telefoonnummer(s), emailadres, huisarts, polisnummer(s) van uw zorgverzekering(en), legitimatie en overige gegevens m.b.t. of van belang voor uw fysiotherapie behandeling.

Onder dit laatste vallen ook bijzondere persoonsgegevens van medische aard. Hierbij houden wij ons aan de richtlijnen die door de KNGF en zorgverzekeraars hiervoor worden gesteld.

Waarom hebben we deze gegevens nodig

  • Wij zijn wettelijk verplicht (in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst oftewel WGBO) om een dossier aan te leggen met uw persoonsgegevens als wij zorg aan u verlenen. Hierbij geldt ook een legitimatieplicht van de patiënt.
  • Om uw fysiotherapie behandeling optimaal te kunnen uitvoeren.
  • Voor de communicatie met uw zorgverzekeraar.
  • Om contact met u op te kunnen nemen als dat nodig is (bijvoorbeeld voor het verzetten van een afspraak).
  • Om (alleen na uw toestemming) contact op te kunnen nemen met uw (huis)arts indien dit nodig is.

Hoe verkrijgen we deze gegevens

In principe verkrijgen we deze gegevens rechtstreeks van u als u bij ons in de praktijk komt om behandeld te worden. We kunnen ook (een deel van) uw gegevens  verkrijgen als u die invult op het contactformulier van onze beveiligde website. Het is ook mogelijk dat wij een verwijzing of brief van uw (huis)arts of het ziekenhuis ontvangen met daarin uw gegevens.

Indien wij van u een dossier aanleggen, zal een deel van deze gegevens geverifieerd / aangevuld worden via officiële, betrouwbare bronnen. Denk hierbij aan Vecozo voor het controleren van uw verzekering en het SVBZ voor het controleren van uw persoonsgegevens zoals BSN, naam en adres.

Aan wie verstrekken wij deze gegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van onze dienstverlening en de verplichtingen die daaruit voortvloeien. Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden voor marketing doeleinden o.i.d. .

Wij verstrekken uw gegevens in een aantal gevallen aan een andere partij, deze partijen vallen onder Nederlandse wet- en regelgeving en zijn ook verplicht om te voldoen aan de WBGO en per 25-5-2018 de AVG. Wij verstrekken geen gegevens aan partijen buiten de EU.

Deze partijen zijn:

Andere zorgverleners zoals bijvoorbeeld uw (huis)arts.
Dit is nodig om uw zorgverlening zo optimaal mogelijk te kunnen laten zijn. We verstrekken uw gegevens alleen aan andere zorgverleners na uw toestemming.

Uw zorgverzekeraar.
Dit is nodig om de door u gemaakte zorgkosten bij uw zorgverzekeraar te kunnen declareren.

Onderzoeksinstituten.
Dit wordt gedaan in verband met (kwaliteits-)onderzoeken.
Hierbij gaat het enerzijds om geanonimiseerde behandelgegevens (deze zijn niet op u persoonlijk terug te herleiden) en anderzijds om uw naam en emailadres (voor het invullen van een enquête).

  • Qualiview (alleen uw naam en emailadres)
  • Landelijke database fysiotherapie (KNGF) (geanonimiseerde behandelgegevens)
  • Zorgregistraties eerste lijn (NIVEL) (geanonimiseerde behandelgegevens)

Elektronisch patiëntendossier

  • Fysioroadmap (uw naw gegevens en  medische gegevens tbv ons dossier)
  • Intramed (uw naw gegevens)

Indien u bezwaar heeft tegen het doorsturen van uw gegevens dan kunt u dit bij uw fysiotherapeut melden.

De veiligheid van uw gegevens

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om verlies, onbevoegde toegang, misbruik, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen.
Heeft u echter aanwijzingen voor misbruik, of de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, neemt u dan contact op met Rob Arentsen.

Uw gegevens worden bij ons veilig opgeslagen in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Eventuele papieren (denk hierbij aan verwijzingen) worden gedigitaliseerd en opgeslagen in uw beveiligde EPD. De papieren versie wordt vernietigd.

Behalve de fysiotherapeut die u behandelt heeft ook een beperkt aantal andere personen in de praktijk toegang tot uw gegevens. Dit zijn de andere fysiotherapeuten in dienst van Fysiotherapie De Boombosch of waarnemende fysiotherapeuten die in bepaalde gevallen zijn ingehuurd. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht, die ook van kracht is voor alle werknemers binnen de Boombosch 

Wij hebben ook een meldplicht t.a.v. datalekken, als er een incident heeft plaatsgevonden waarbij uw gegevens mogelijk in handen zijn gekomen van onbevoegde personen, dan zijn wij verplicht dit de melden bij de Authoriteit Persoonsgegevens, en wij zullen ook de betrokkenen (u) daarvan op de hoogte stellen.

Electronisch Patiënten Dossier

Wij gebruiken hiervoor het software pakket Intramed.en FysioRoadMap.  De leveranciers  van deze software is gecertificeerd volgens internationale normen op het gebied van informatiebeveiliging (ISO 27001 en NEN7510).
Wij voeren de door onze leverancier aangeraden updates van de EPD software tijdig uit.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de praktijk (via email of telefonisch).

Wij zullen uiterlijk binnen een maand op uw verzoek reageren.

Bewaartijd

Voor uw gegevens geldt een bewaartijd van 15 jaar (in het kader van de Wet op de Geneeskundige Behandeling Overeenkomst oftewel  WGBO).

Indien u langer dan 15 jaar niet bij ons onder behandeling bent geweest dan wordt uw dossier (EPD) gearchiveerd en eventuele papieren worden vernietigd.

Klachten

Indien u klachten of op- of aanmerkingen m.b.t. de behandeling van uw persoonsgegevens in onze praktijk heeft kunt u zich wenden tot Rob Arentsen, hierna kan er gekozen worden of een klacht doorgezet wordt naar de Authoriteit Persoonsgegevens.

Website bezoek

Fysiotherapie De Boombosch  heeft ook een website: https://www.deboombosch.nl/ 

Bij uw bezoek aan onze website worden geen cookies gebruikt om uw internet gedrag te herleiden of op te slaan.
Onze website draait onder een beveiligde verbinding (SSL), dat betekent dat u een slotje in de adresbalk van uw browservenster moet zien en het adres begint met “https”.

Vragen?

Indien u nog vragen heeft over de verwerking van uw gegevens binnen onze praktijk, neem dan contact op met  onze praktijk of onze collega Rob Arentsen

De onderstaande links verwijzen u door naar meer informatie m.b.t. de onderzoeksinstituten waarmee gegevens gedeeld worden en de leverancier van het EPD.

FYSIOTHERAPEUTISCH CENTRUM "DE BOOMBOSCH"

BEZOEK- EN CORRESPONDENTIEADRES

Raccordement 8b (naast station Twello)                  irq4

7391 BT Twello

 
Telefoon: 0571-275871
(Dit geldt voor alle vestigingen)


Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.