SchouderNetwerk

schoudernetwerk

SchouderNet is een netwerk van eerste en tweede lijn fysiotherapeuten in de regio van het Deventer Ziekenhuis. 

Het opzetten van het SchouderNet is een initiatief van het SchouderTeam van het Deventer Ziekenhuis. De doelstelling van het SchouderNet is om de zorg voor patiënten met schouderklachten, gedurende de gehele klachten- of herstelperiode, beter op elkaar af te stemmen. 

In 2006 is er een start gemaakt met de selectie van de netwerkleden. Alle netwerkleden hebben de schoudercursus gevolgd welke gegeven is in het Deventer Ziekenhuis door Saxion Hogeschool in samenwerking met het SchouderTeam van het Deventer Ziekenhuis. Tevens hebben alle netwerkleden meegelopen met het schouderspreekuur. 

Alle netwerkleden zijn kwaliteit geregistreerde fysiotherapeuten. De netwerkleden komen 4 keer per jaar bij elkaar om kennis uit te wisselen en protocollen en producten te ontwikkelen t.a.v. een zo goed mogelijk afgestemde zorg voor de patiënt met schouderklachten

Voor meer informatie zie de website: www.schoudernetwerkdeventer.nl 

Namens Fysiotherapie De Boombosch zijn Rob Arentsen en Jorg Pieper als zorgverleners aangesloten bij het SchouderNet.

ParkinsonNetwerk

ParkinsonNet1

De ziekte van Parkinson is een ziekte van de hersenen. Wie aan de ziekte lijdt, kan uiteenlopende klachten hebben en de ziekte van Parkinson is dan ook erg complex. Voor geen enkele patiënt is het beeld van parkinsonsymptomen hetzelfde.

Voorbeelden symptomen ziekte van Parkinson:

  • Trillen (tremor) van de handen, benen, kin of tong
  • Trager worden van bewegingen (bradykinesie), moeite met starten van bewegingen (akinesie) en ontbreken van automatische bewegingen (hypokinesie)
  • Stijfheid van de spieren (rigiditeit)
  • Houdings- en evenwichtsproblemen en soms vallen bij langer bestaan van de ziekte
  • ‘Bevriezen’ van de benen tijdens lopen (freezing), waardoor het lijkt alsof de voeten aan de vloer blijven plakken

Naast de bovengenoemde symptomen kan een breed scala aan andere klachten optreden zoals trager denken, verminderde reuk, slaapstoornissen, obstipatie, stemmingsproblemen en verandering van seksuele behoeften. Bovenstaande symptomen treden alleen lang niet bij alle patiënten op. Daarnaast verschilt de ernst van de klachten en het beloop van de ziekte van patiënt tot patiënt. Dit geldt zeker voor patiënten met aandoeningen die lijken op de ziekte van Parkinson, de zogeheten atypische parkinsonismen.

Parkinsonisme is de verzamelterm voor de symptomen die mensen met de ziekte van Parkinson kunnen hebben. Deze symptomen kunnen ook voorkomen bij beschadiging van dezelfde hersengebieden als bij de ziekte van Parkinson, maar met een andere oorzaak, zoals:

  • ziektes die verwant zijn aan de ziekte van Parkinson (atypisch parkinsonisme: MSA, PSP, CBG)
  • een slechte doorbloeding van de hersenen (vasculair parkinsonisme)
  • het gebruik van bepaalde medicijnen (medicamenteus parkinsonisme)
  • blootstelling aan giftige stoffen in de leef- of werkomgeving (toxisch parkinsonisme)

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen en begeleiden van parkinsonpatiënten. Bijna 3000 zorgverleners (o.a. neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn hierbij aangesloten.

Het streven is dat iedereen met de ziekte van Parkinson of een atypisch parkinsonisme de allerbeste zorg krijgt die mogelijk is. Onder meer door de expertise te vergroten van zorgverleners middels scholingen, het ParkinsonNet jaarcongres en door onderzoek. Het ParkinsonNet faciliteert een optimale samenwerking tussen de zorgverleners en maakt de kwaliteit van de aangesloten zorgverleners transparant.

Namens Fysiotherapie De Boombosch zijn Kim Heuvelink als zorgverleners aangesloten bij het ParkinsonNet.

LongNet

LongNet is een kennisnetwerk van eerste en tweede lijn fysiotherapeuten in de regio van het Deventer Ziekenhuis.

Het netwerk is 23 mei 2011 opgericht. De doelstelling van het LongNet is om de kennis van en zorg voor patiënten met longklachten beter op elkaar af te stemmen. Alle netwerkleden zijn kwaliteit geregistreerde fysiotherapeuten en hebben een specialisatie-opleiding voor behandeling van patiënten met longklachten gevolgd. (Zie:  Criteria Inventarisatie LONGnet.pdf)

De netwerkleden komen 3 keer per jaar bijeen om kennis uit te wisselen en protocollen en producten te ontwikkelen t.b.v. een zo goed mogelijk afgestemde zorg voor de patiënt met longklachten.

Naast het faciliteren en borgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit ondersteunt het netwerk ook de stroomlijning van uitwisseling van informatie. Alle netwerkleden zullen een actieve rol binnen het kennisnetwerk vervullen.

Namens Fysiotherapie De Boombosch is Anita Wesselink als zorgverlener aangesloten bij het LongNet.

HartNet

Hartnet is een kennisnetwerk van eerste en tweede lijn fysiotherapeuten in de regio van het Deventer Ziekenhuis. Alle netwerkleden zijn kwaliteit geregistreerde fysiotherapeuten en voldoen aan een aantal criteria.

(Zie  Criteria HartNet.pdf.)

Naast het faciliteren en borgen van een zo hoog mogelijke kwaliteit ondersteunt het netwerk ook de stroomlijning van uitwisseling van informatie. Alle netwerkleden zullen een actieve rol binnen het kennisnetwerk vervullen.

Namens Fysiotherapie De Boombosch zijn Rianne Gemmink en Linda Terwel als zorgverleners aangesloten bij het HartNet.

FyraNet

 

FyraNet is een netwerk van eerste en tweede lijn fysiotherapeuten in de regio van het Deventer Ziekenhuis dat in 2008 van start is gegaan. 

 

Het FyraNet is een initiatief van de vakgroep Reumatologie en de paramedische dienst van het Deventer Ziekenhuis. De doelstelling van het FyraNet is om de zorg voor patiënten met reumatische aandoeningen, gedurende de gehele klachten- of herstelperiode, beter op elkaar af te stemmen. 

 

Alle netwerkleden hebben een reumacursus gevolgd en zijn kwaliteit geregistreerde fysiotherapeuten. De netwerkleden komen 4 keer per jaar bij elkaar om kennis uit te wisselen en protocollen en producten te ontwikkelen t.a.v. een zo goed mogelijk afgestemde zorg voor de patiënt met een reumatische aandoening. 

Namens Fysiotherapie De Boombosch is Anita Wesselink als zorgverlener aangesloten bij het FyraNet. 

Meer artikelen...

FYSIOTHERAPEUTISCH CENTRUM "DE BOOMBOSCH"

BEZOEK- EN CORRESPONDENTIEADRES

Raccordement 8b (naast station Twello)                  irq4

7391 BT Twello

 
Telefoon: 0571-275871
(Dit geldt voor alle vestigingen)


Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.